Феникссофт НЕ СУПТО модули
Supto

Компактен продукт съдържащ най-важните бизнес процеси. Разделен на модулен принцип, Фениксофт е едно достъпно бюджетно решение за всяка фирма и организация. Състои се от следните модули:

  1. Модул "Феникс софт про" модул свързан с доставки, логистиката, ценообразуване, производство и управлението на бизнес процесите в организацията
  2. Модул "Феникс синк" – отговаря за актуализиране на базата данни на модул "Феникс софт про", при няколко търговски обекта
  3. Модул "Архиви" - създава и управлява архиви в стандарт по Н18/2006г.
  4. Web портал, чрез който може да се предостави достъп на клиенти на организацията за управление на заявки. Предоставя се информация на клиентите за предлаганите продукти и техните характеристики. Чрез вход в системата клиентът може да отправи запитване за необходимите му продукти. Чрез модул "Феникс софт про" се генерира документ, който може да бъде импортиран в модул "СУПТО СТАНДАРТ" за последващо фактуриране по стандарт на Н18/2006г.

Назад »