На 06.07.2020 год фирма АНГЕЛОВИ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-2024-C01 по ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРОЦЕДУРА: ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Програмата е насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Целта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

АНГЕЛОВИ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата в размер на 5000.00 лв., от които 4250.00 лв европейско и 750.00 лв национално съфинансиране. Срок за изпълнение на програмата: 3 мес.