Idk


Модул СКЛАД е разширена система за следене на фирменото складово стопанство, с възможност за използване на неограничен брой складове и подробно отчитане движението между тях. Могат да се въвеждат и следят богата номенклатура от материали и контрагенти с индивидуална ценова листа за всеки . С цел контрол над дейностите от страна на управителите е добавена настройка за нива на достъп за потребителите работещи с програмата.


Модул "Производство"

Широкоспектърен асортимент от функции и възможности, които биха направили вашият цех по-лесно управляем и удобен за поддръжка. Ние ви даваме вариант за отговарящо на законовите изисквания производство и лесно проследяване на всички приходи и разходи от дейността. За тази цел Модул СКЛАД на ОФИС+ има разработен допълнителен модул ПРОИЗВОДСТВО.


Разгледай »

Модул ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

Поради спецификата на дейността и многото законови изисквания, фирмите от бранша на вторичните суровини се нуждаят от специално разработен програмен продукт.Разгледай »


Модул СЧЕТОВОДСТВО

Kомплексна система за организиране фирменото счетоводство на предприятието. С него може да завеждате и отчитате неограничен брой фирми. Идеален за внедряване както в предприятията, така и в Счетоводни къщи. Ако използвате модулите „СКЛАД“ и „ЗАПЛАТИ“ имате възможност автоматично да прехвърляте информацията от тях.
Разгледай »


Модул ЗАПЛАТИ

Eдин от най–необходимите за предприятия с персонал, тъй като подлежи на непрекъсната актуализация при всяка една промяна в Трудовото и социално законодателство. Предоставя следните възможности : Разгледай »Модул АМОРТИЗАЦИИ

Опростен, бърз и ефективен начин за отчитане Дълготрайните Ви активи.Разгледай »

Назад »