Idk


Модул СУПТО е разширена система за следене на фирменото складово стопанство. Могат да се въвеждат и следят богата номенклатура от материали и контрагенти с индивидуална ценова листа за всеки. Модулът е съобразен със законоустановените правила по Наредба 18/2006.


ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН

Възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите, контрол над покупките и продажбите, лесно следене на наличности и каса, счетоводна отчетност, контрол и работа с партиди и сертификати (за хранителни продукти и др.)


Разгледай »

ТЪРГОВИЯ СТОКИ НА ЕДРО

За нуждите на клиентите ни в бизнеса с напитки, цигари и хранителни продукти на едро, Модул Склад предоставя възможност за въвеждане и следене на богата номенклатура от материали и контрагенти с индивидуална ценова листа и отстъпки за всеки отделен контрагент, следене на отложени плащания с доставчици и клиенти, контролиране движението на амбалажни артикули (каси, палети и др.), контрол и работа с партиди и сертификати (за хранителни продукти и др.)
Разгледай »

Назад »