Supto

ОФИС ПЛЮС модул СУПТО

Многофункционалният продукт ОФИС ПЛЮС е интегрирана среда за разработка и експлоатация на програмни модули, които служат за подробно отчитане цялостната дейност на предприятието. ОФИС ПЛЮС съдържа модулите СКЛАД, СЧЕТОВОДСТВО, РАБОТНИ ЗАПЛАТИ и ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, с които се обхваща цялостния документооборот на фирмата, и дава възможност за издаване на първични счетоводни документи (фактури, приходни и разходни касови документи, и др.), счетоводни регистри и годишни финансови отчети, съчетани с максимална надеждност и защитеност от допускане на грешки. 2019-та добави и модул Супто. Адекватно разработен и съобразен със законоустановените правила по Наредба 18/2006. OFFICE PLUS е подходящ и приложим във всички сфери на дейност (търговска, производствена, транспортна и др.) Едно доказано решение!
Разгледай » Supto

ФЕНИКССОФТ модул "СУПТО СТАНДАРТ"

Модул "Супто Стандарт" е част от интегрираната система ФениксСофт. Създаден за да извършва продажбите в стандарт по Наредба 18/2006 и нищо повече. Модулът работи едновременно със собствена база данни и с базата данни на интегрираната система (ИС). Всяка една продажба и плащане се регистрира първо в модул "Супто Стандарт" и след това в ИС. ИС не разполага с опция продажба, което позволява да бъде използвана в търговски обект заедно със СУПТО модул. Редица преимущества следват от това, като някои от тях са сихронизиране на базата данни от множества търговски обекти, възможността да се ползват заявки и поръчки от електронен магазин или web приложение и други. Даните от тях могат да бъдат в последствие обработени от ИС и регистрирани като продажба в системата на СУПТО. Един чудесен продук, който чака своите предизвикателства!

Назад »