+359885930424

Софтуерът

на който можете да се доверите

FeniksSoft

Софтуер за търговия

За търговци на Едро и Дребно

Магазини, борси, производства и заведения

Строителни и хранителни предприятия

Съобразен с изискванията по Н-18

Клауд базирана версия и още много …

Офис+

ЕРП система

За търговци на Дребно и Едро

Борси, Магазини, Производства и Вторични Суровини

Строителни, хранителни и алкохолни търговци

Мобилна търговия

Счетоводство и ТРЗ

Съобразен с изискванията по Н-18/2006г.

и още много …

fenikssoft_sklad_erp

ФЕНИКССОФТ ПРО СКЛАД

Възможност за работа в мрежа с повече от един склад или бази на една фирма, независимо в кой град са обектите
Различни нива на достъп за потребителите и Идентификация с парола на отделните потребители за по-лесна организация на складовата дейност
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Бързо въвеждане на контрагенти само чрез ЕИК / програмата открива данните на контрагента в регистрите на НАП и ги попълва автоматично
 • Опростено и бързо въвеждане на покупки
 • Прецизно следене на стокови наличности, работа с партиди и сертификати, доставни и продажни цени, движение между складове и обекти
 • Богат набор от проформа и официални документи съобразени със законовите изисквания, необходими при продажба и експедиция на стоките
 • Прецизно следене на парични потоци както с контрагенти, така и вътрешнофирмени
 • Множество справки за анализ на фирмената дейност и необходими за счетоводството
 • Възможност за печат на фактури както на лазерен и матричен, така и на кухненски принтер
 • Отлична съвместимост с принтери, баркодчетци, етикетни принтери и други периферни устройства
op_sklad_erp

ОФИС ПЛЮС СКЛАД

Възможност за работа в мрежа с повече от един склад или бази на една фирма, независимо в кой град са обектите
Различни нива на достъп за потребителите и Идентификация с парола
Автоматично прехвърляне на осчетоводявания към Модул Счетоводство
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Богат набор от проформа и официални документи съобразени със законовите изисквания, необходими при продажба и експедиция на стоките
 • Опростено и бързо въвеждане на покупки
 • Прецизно следене на стокови наличности, работа с партиди и сертификати, доставни и продажни цени, движение между складове
 • Контролиране движението на амбалажни артикули /каси, палети и др/
 • Прецизно следене на парични потоци както с контрагенти, така и вътрешнофирмени
 • Множество справки за анализ на фирмената дейност и необходими за счетоводството
 • Създаване и експорт на файлове към водещите производители на безалкохолни и бири, съобразено с техните изисквания
 • Създаване на файл и печат на Справки за ДДС / Дневници за Покупки и Продажби, Справка- Декларация, VIES/ и проверка в данъчната програма на НАП
 • Отлична съвместимост с принтери, баркодчетци, етикетни принтери и други периферни устройства
fenikssoft_kasa_erp

ФЕНИКССОФТ ПРОДАЖБИ

Модул за касови продажби с връзка към касов апарат, баркод скенери и периферия
Отговарящ на всички изисквания на Н-18
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Бързо и удобно въвеждане на фактури и касови продажби
 • Създаване профил на всеки служител и идентификация с парола, за по-лесна и прецизна отчетност на работното място
 • Съхранение на данни за фискалното устройство и работа с него автоматично чрез програмата
 • Избор на различни методи за плащане, както и за комбинирано плащане при завършване на продажбата
 • Справки за отчетност и анализ на фирмената дейност
 • Справки по Н-18
 • Модулът е регистриран и одобрен като СУПТО от НАП под №351 – ПП ФЕНИКС СОФТ МОДУЛ”СУПТО СТАНДАРТ”
  !!! Може да регистрирате ползването му пред НАП само по – ваше желание!!!
 • Отлична съвместимост с принтери, баркодчетци, етикетни принтери и други периферни устройства
op_kasa_erp

ОФИС ПЛЮС ПРОДАЖБИ

Модул за касови продажби с връзка към касов апарат, баркод скенери и периферия
Отговарящ на всички изисквания на Н-18
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Бързо и удобно въвеждане на фактури и касови продажби
 • Създаване профил на всеки служител и идентификация с парола, за по-лесна и прецизна отчетност на работното място
 • Избор на различни методи за плащане, както и за комбинирано плащане при завършване на продажбата
 • Справки за отчетност и анализ на фирмената дейност
 • Модулът е регистриран и одобрен като СУПТО от НАП под №470 – ОФИС ПЛЮС – СУПТО
  !!! Може да регистрирате ползването му пред НАП само по – ваше желание!!!
 • Отлична съвместимост с принтери, баркодчетци, етикетни принтери и други периферни устройства
op_skrab_erp

ОФИС ПЛЮС ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

Отговарящ на изисквания на ЗУО
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Вграден Класификатор на отпадъците
 • Всички необходими документи за покупка и продажба на отпадъци с предварително зададени настройки. 
 • Справки, необходими за периодичната и годишна отчетност към НИСО
 • Справки за отчетност и анализ на фирмената дейност
 • Автоматично прехвърляне на осчетоводявания към Модул Счетоводство
op_proizvodstvo_erp

ОФИС ПЛЮС ПРОИЗВОДСТВО

Цялостно отразяване на процеса от доставка на суровини до продажба на готовата продукция
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Задаване на разходни норми
 • Отчитане производството на готова продукция 
 • Формиране на себестойност на готовата продукция
 • Автоматизирано изчисляване на такси за опаковки / дължими от производителите на държавата, Екопак, Булпак и др/, базирано на продадените стоки
 • Контрол и работа с партиди и сертификати
 • Справки за отчетност и анализ на фирмената дейност
 • Автоматично прехвърляне на осчетоводявания към Модул Счетоводство
op_schetovodstvo_erp

ОФИС ПЛЮС СЧЕТОВОДСТВО

Отчитане на неограничен брой фирми и работа в мрежа
В комбинация с модул СКЛАД и модул ЗАПЛАТИ има възможност за прехвърляне на вече осчетоводени документи
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Синтетично и аналитично ниво на отчетност за всички счетоводни сметки
 • Зададен в програмата образец на индивидуален сметкоплан и възможност за модифициране на счетоводните сметки и салда, независимо от текущия период
 • Организация на осчетоводяванията по създадени от потребителя папки
 • Въвеждане и редакция на документи и счетоводни записвания, независимо от текущия период без необходимост от сторниращи операции
 • Автоматизирано изписване отчетната стойност по материалните сметки
 • Автоматизирано извеждане на ГФО
 • Извеждане и печат на Справки за ДДС, проверка за грешки в данъчната програма и запис на файл
 • Извеждане на систематични и хронологични регистри, съобразени с приложимите счетоводни стадарти
op_trz_erp

ОФИС ПЛЮС ЗАПЛАТИ

Разработен на база трудовото и данъчно законодателство 
Възможност за водене на неограничен брой фирми
Възможност за прехвърляне на информацията в модул СЧЕТОВОДСТВО
Обслужване с отдаличен достъп
Актуализации и поддръжка

Създаване картони за всеки отделен служител с подробна информации
 • Трудови договори, Допълнителни споразумения, Декларации за поверителност, Заповеди за освобождаване за всеки служител
 • Генериране и създаване на файл на Уведомления по чл.62 ал.4 и по чл.123 ал.3
 • Въвеждане на отпуски и детайлни справки за служителите
 • Автоматизирано следене на трудов, професионален стаж и допълнително възнаграждение за клас
 • Автоматизирано изчисляване на работна заплата, осигуровки. Осчетоводяване на работните заплати по предварително настроени счетоводни сметки и прехвърляне в модул СЧЕТОВОДСТВО
 • Водене и следене на болнични листове и генериране на файлове за НОИ
 • Генериране на Служебни бележки, Удостоверения и Справки по чл.73
 • Отчитане на Граждански договори, Договори за управление и др.
 • Генериране и създаване на файлове  Д1 и Д6
 • Богат набор от справки

ERP системите, които предлагаме правят автоматичен архив на всички действия на оператора. Въпреки това, всеки бизнес в днешно време е изложен на риск от хакерски атаки и за да сте спокойни е препоръчително да обърнете внимание на Киберсигурността. Това е практика за защита на системи и информация от дигитални атаки.
Киберсигурността има три ключови компонента – лицензирани продукти, антивирусен софтуер и VPN услуги.
Използването на лицензирани продукти намалява възможността за инсталиране на вреден софтуер.
Антивирусните програми следят за и се справят с активни заплахи.
VPN защитава личните Ви данни и анонимността Ви в мрежата.
Работим с доказани решения в областа на Киберсигурността

McAfee

McAfee® Total Protection

Provides antivirus,

identity and privacy protection.

With VPN.**

EPP, Server Security, SIEM

Kaspersky

Cybersecurity that’s always a step ahead

Feel truly safe online with AI-driven protection against hackers and the latest viruses, malware, ransomware and spyware.

Acronis

Acronis Cyber Protect

Backup and Recovery

Antimalware and Antivirus

Security and Management

Continuous data protection

Microsoft

Microsoft продукти

Microsoft 365

Windows 10

Windows Server

CloudAWSAZure

Cloud Services

AWS

Azure

Saas

Escan

Escan

Advanced antivirus solutions with anti-ransomware technology for complete protection